Close

Dlaczego warto?

STEAM ROBOTYKA
Robotyka jest jednym z najważniejszych modułów programów realizowanych w ramach Małej Politechniki. Zajęcia z robotyki integrują w spójną całość kilka dyscyplin wiedzy (science, technology, engineering, art, mathematics). Samodzielne konstruowanie i programowanie robotów jest potężną kombinacją edukacyjną. Wymaga rozumienia podstaw fizyki, machaniki, informatyki, matematyki, sztuki, elektroniki. Efekt końcowy tego wielowarstwowego procesu nauki jest źródłem ekscytacji, dumy i radości z rozwoju własnej inwencji i kompetencji.
EDUKACJA I OCENY SZKOLNE

Każdy z naszych programów opiera się na treściach ważnych przedmiotów szkolnych, dzięki czemu staje się fundamentem dla osiągnięć szkolnych w ramach tych przedmiotów oraz źródłem pozytywnej motywacji do zaangażowania się w ich naukę. Program "Mały Twórczy Inżynier" bazuje na podstawach fizyki. Dzieci samodzielnie konstruują urządzenia, machanizmy i roboty, które stają się punktem wyjścia do eksperymentowania, badania i doświadczania zjawisk i teorii z zakresu przedmiotu szkolnego – fizyki. Program "Mały Programista-Mechatronik" opiera się na podstawach informatyki. Wiodącym motywem zajęć jest nauka programowania w różnych językach kodowania oraz programowanie robotów. Jednocześnie uczniowie zdobywają wiedzę związaną z przedmiotem szkolnym – informatyką. Program "Mały Naukowiec" wprowadza dzieci w świat chemii. Podstawą zdobywania wiedzy są doświadczenia i eksperymenty przeprowadzane wspólnie z nauczycielem.

MATEMATYKA MATHRIDERS
Program MathRiders jest programem stworzonym przez Grupę Edukacyjną Helen Doron, którego celem jest pomóc dzieciom i młodzieży uczyć się matematyki, wzbogacać i rozwijać ich umiejętności i zdolności matematyczne poprzez ciekawe i kreatywne zajęcia. W ramach programu przygotowujemy do egzaminów z matematyki na zakończenie poszczególnych etapów edukcyjnych. Kursy w ramach Małej Politechniki w Wejherowie odbywają się właśnie w Studio Nauczania MathRiders Wejherowo.

Więcej informacji

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
Praca w małych grupach (od 4 do 8 osób) pozwala nie tylko na rzeczywistą indywidualizację procesu kształcenia, na rzeczywistą dostępność nauczyciela, lecz również stwarza warunki dla rozwoju inteligencji społecznej dziecka. Dzieci wchodzą w interakcje zarówno z nauczycielem, jak i z innymi osobami w grupie. Poszukują wspólnie rozwiązań, współpracują w procesie badawczym, konstrukcyjnym, projektowym, naukowym. Werbalizują własne argumenty, pomysły i idee. Negocjują cele i proces ich realizacji. Pomagają sobie wzajemnie, uczą się przegrywać i odnosić sukcesy. Uczą się postawy szacunku wobec innych.
PASJA I ROZWÓJ
Projektowanie, konstruowanie, ekspyrementowanie, programowanie, robotyka to bardzo wartościowa forma spędzania czasu wolnego przez dzieci. Podczas naszych zajęć wykorzystujemy zestawy edukacyjne firmy LEGO – zarówno w blokach naukowo-konstrukcyjnych, jak i w blokach robotyki z programowaniem. Ciekawe zajęcia i atrakcyjne zestawy edukacyjne sprawiają, że realizacja celów edukacyjnych idzie w parze z rozwojem i pielęgnowaniem zainteresowań i pasji ukierunkowanych na nauki ścisłe.
EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ

Metodologia prowadzenia zajęć pozwala rozwinąć przez uczniów umiejętność samodzielnej i efektywnej nauki. Brak tej umiejętności sprzyja niepowodzeniom szkolnym, nieadekwatnym do potencjału ocenom, słabym wynikom uzyskiwanym podczas egzaminów na zakończenie poszczególnych etapów edukacyjnych.
Nasze programy rozwijają kompetencje poznawcze uczniów pozwalające osiągnąć sukces w procesie uczenia się nie tylko w okresie edukacji szkolnej, lecz również przez całe życie.