Close

Mały Twórczy Inżynier

Mały Twórczy Inżynier

fizyka z robotyką

Uczestnicy kursu pracują jako młodzi naukowcy, projektanci i inżynierowie. Badają i uczą się podstaw teorii i zjawisk fizycznych (blok naukowo-konstrukcyjny) oraz programowania i konstruowania robotów (blok robotyka z programowaniem). Rozwijają umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów, komunikowania pomysłów i idei, współpracy w grupie oraz wykorzystywania naukowego podejścia do rozwiązywania problemów poprzez obserwację, rozumienie, przewidywanie i krytyczne myślenie.
Dzieci zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności poprzez działanie i doświadczanie w oparciu o samodzielnie skonstruowane modele i prototypy, które stają się platformą poznania i eksperymentowania. Pracując w małych grupach uczą się również od siebie nawzajem.
Zajęcia Małego Twórczego Inżyniera to szansa rozwoju pasji i zainteresowań związanych z naukami ścisłymi, to atrakcyjnie i wartościowo spędzany czas wolny, to budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, własnych kompetencji, potencjału i umiejętności społecznych. Zajęcia, które realizujemy kładą solidny fundament pod naukę przedmiotów ścisłych – szczególnie fizyki, dzięki czemu młodzi inżynierowie zwiększają swoje szanse na pozytywne osiągnięcia szkolne w ramach tych przedmiotów. Pozytywna motywacja jest kluczem do wysokich osiągnięć edukacyjnych.
Przykładowe kompetencje, które są rozwijane w trakcie zajęć możemy pogrupować następująco:

Nauki ścisłe i inżynieria

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi poprzez przeprowadzanie badań naukowych
 • Testowanie różnych rozwiązań poprzez manipulowanie zmiennymi, obserwację i pomiar
 • Porównywanie wyników z założeniami oraz wyjaśnianie z wykorzystaniem zdobytej wiedzy
 • Pogłębianie wiedzy z zakresu fizyki, energii odnawialnej, pneumatyki, mechaniki, programowania, robotyki.

Projektowanie i technologia

 • Generowanie i rozwijanie pomysłów i idei
 • Planowanie funkcjonalności i estetyki wykonania projektu
 • Umiejętny dobór i wykorzystanie dostępnych materiałów konstrukcyjnych i elektronicznych
 • Testowanie i ocenianie rozwiązań konstrukcyjnych w kontekście przyjętych założeń i celów
 • Stosowanie w procesie technologicznym elementów konstrukcyjnych (belki konstrukcyjne, łączniki, koła zębate i przekładnie) oraz elektronicznych (programowalne klocki EV3, czujniki dotyku, koloru, ultradźwieków, żyroskopowe, kable USB i przewody łączące)
 • Efektywne programowanie za pomocą graficznego systemu oprogramowania Lego WeDo oraz Lego Mindstorms EV3.

Matematyka

 • Podstawowe działania matematyczne oraz obliczanie prostych proporcji i stosunków liczbowych
 • Dokonywanie pomiarów i przewidywanie wyników
 • Rozwiązywanie problemów i logiczne myślenie
 • Rozwój wyobraźni przestrzennej
 • Używanie języka matematycznego i naukowego
 • Używanie graficznych środków do prezentowania przewidywań, prognoz, pomiarów
 • Interpretowanie i wyjaśnianie danych, wyników.

Basic

od 7 do 8 lat

Program Basic

 • Uczestnicy – dzieci w wieku 7 lub 8 lat
 • Grupy – od 4 do 8 osób
 • Liczba spotkań – 36 zajęć w roku szkolnym
 • Czas zajęć – 50 minut/tydzień

Expert

od 8 do 10 lat

Program Expert

 • Uczestnicy – dzieci w wieku 8, 9, 10 lat
 • Grupy – od 4 do 8 osób
 • Liczba spotkań – 36 zajęć w roku szkolnym
 • Czas zajęć – 70 minut/tydzień

Advanced

od 9 do 11 lat

Program Advanced

 • Uczestnicy – dzieci w wieku 9, 10, 11 lat
 • Grupy – od 4 do 8 osób
 • Liczba spotkań – 36 zajęć w roku szkolnym
 • Czas zajęć – 90 minut/tydzień