Close

Misja

Mała Politechnika to innowacyjny pomysł i metodologia rozwijania kompetencji politechnicznych dzieci w formie zajęć pozalekcyjnych.
Nasze warsztaty:
- uczą naukowego podejścia do rozwiązywania problemów;
- tworzą fundament pod przyszłe sukcesy w nauce przedmiotów ścisłych (fizyka, informatyka, chemia, matematyka);
- rozwijają kreatywność i twórcze myślenie;
- bazują na indywidualnej i grupowej aktywności dziecka;
- stwarzają możliwość zdobywania wiedzy poprzez zabawę i aktywność własną dziecka.
Mała Politechnika to programy rozwijające umiejętności społeczne dzieci.

Zajęcia w małych grupach:
- sprzyjają przekraczaniu typowego dla wieku dziecięcego egoizmu;
- uczą współpracy i wspołodpowiedzialności za efekt końcowy poszczególnych projektów;
- tworzą warunki do nauki negocjacji, werbalizowania własnych pomysłów, argumentowania, poszukiwania wspólnych rozwiązań.
Mała Politechnika to przestrzeń rozwoju i pielęgnowania pasji i zainteresowań związanych z naukami ścisłymi, które w dalszej drodze edukacyjno-zawodowej dziecka mogą zaowocować wysokimi osiągnięciami szkolnymi oraz satysfakcjonującym rozwojem kariery zawodowej.