Close

Polityka prywatności

Polityka prywatności MathStars Artur Wysoczański, 2016

Dostęp do tej strony (www.malapolitechnika.edu.pl) udziela MathStars Artur Wysoczański (AW). Polityka jakości AW stanowi, że wszystkie dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej są prywatne i poufne. Dane te zawierają, ale nie są ograniczone do: imienia i nazwiska, danych adresowych, adresu e-mail i ISP, numeru telefonu stacjonarnego i komórkowego osoby odwiedzającej witrynę.
Wchodząc na tę stronę internetową, użytkownicy strony zgadzają się z warunkami polityki prywatności AW dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych w sposób opisany poniżej. AW nie gromadzi, nie wykorzystuje lub nie ujawnia jakichkolwiek informacji osobistych użytkowników strony dla jakichkolwiek celów innych niż te opisane powyżej, bez zgody użytkownika lub wymaganych przez prawo.
AW, dążąc do zachowania prywatności wszystkich użytkowników tej witryny oraz ochrony ich danych osobowych utrzymuje następującą politykę prywatności:
Informacje podlegające gromadzeniu:
Dane dotyczące aktywności na stronie: Nasz serwer automatycznie gromadzi i rejestruje pewne informacje na temat każdego użytkownika, który odwiedza tą witrynę. Rejestry dostępu obejmują, ale nie ograniczają się do: użytkownika, adres TCP / IP, nazwy użytkownika (jeśli dotyczy), daty i czasu wizyty, plików do których miał dostęp. Dzienniki te zawierają również informacje „odsyłające” jeśli użytkownik witryny kliknął na link zewnętrzny w celu uzyskania dostępu do strony internetowej AW. Dzienniki dostępu AW są wykorzystywane wyłącznie w celu administracji serwisu i przeglądów bezpieczeństwa. Nie są one sprzedawane ani udostępniane w żaden sposób jakimkolwiek jednostkom zewnętrznym.
Cookies: W celach bezpieczeństwa i uwierzytelniania fragmenty strony internetowej AW używają plików cookis. Informacje gromadzone przez te pliki są wykorzystywane wyłącznie w celu utrzymania połączenia pojedynczego użytkownika w ramach sesji na serwerze AW. Informacje te nie są udostępniane lub sprzedawane jakimkolwiek podmiotom trzecim w jakimkolwiek celu.
Informacje osobiste: Dane osobowe, takie jak nazwa użytkownika witryny, osobisty numer telefonu i adres pocztowy oraz e-mail są zbierane tylko wtedy, gdy są dobrowolnie dostarczone poprzez jeden z formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej AW lub poprzez e-mail wysłany bezpośrednio do AW. Wszystkie tego rodzaju dane osobowe zebrane w ten sposób są używany wyłącznie przez AW i tylko w celu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi użytkownikowi. Prywatne informacje tego rodzaju nie będą sprzedawane osobom trzecim, ani nie będą wykorzystywane w masowym wysyłaniu e-maili.
Witryna ta (www.malapolitechnika.edu.pl) zawiera linki do stron internetowych osób trzecich i / lub dostawców treści. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych i dostawców tych treści. AW nie odpowiada również za treści związane z tymi usługami.
Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej polityki prywatności będą niezwłocznie opublikowane na tej stronie internetowej. Ewentualne zmiany zasad polityki prywatności nie zmienią obecnie obowiązujących reguł dotyczących obchodzenia się z danymi osobowymi użytkowników.